ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-452452

หน้าหลัก ประวัติสถานี แผนที่ ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ บุคคลากร การคมนาคม อาณาเขตติดต่อ ติดต่อเรา
 

ประกาศสำนักงานตำรวจแห่งชาติโดยสถานีตำรวจภูธรหนองจอก
เรื่อง
ขายทอดตลาดอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอกหลังเก่า

ดาวน์โหลดเอกสาร

ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก
พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(
e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยระดับผู้กำกับการ
ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่

ลงประกาศทางเว็บไซต์เมื่อ 22 พ.ย.2560 เวลา 10.25 น.
ยกเลิกประกาศประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

(9 เมษายน 2561 เวลา 20.09 น.)
ยกเลิกประกาศรายชื่อผู้ชนะการเสนอราคาประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)
(9 เมษายน 2561 เวลา 20.09 น.)
ร่างประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองจอก
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ลงเมื่อ 17 เมษายน 2561 เวลา 19.59 น.
ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองจอก
เรื่อง
ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ลงเมื่อ 23 เมษายน 2561 เวลา 14.53 น.
ประกาศสถานีตำรวจภูธรหนองจอก
เรื่อง ประกาศผู้ชนะการเสนอราคา ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธร
หนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์
(e-bidding)

ดาวน์โหลดเอกสาร คลิกที่นี่
ลงเมื่อ 11 พฤษภาคม 2561 เวลา 17.29 น.

      ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารที่ทำการสถานีตำรวจภูธรหนองจอก พร้อมระบบสาธารณูปโภคและค่าถมดินด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-bidding)

     ประกวดราคาจ้างเหมาก่อสร้างอาคารบ้านพักอาศัยระดับผู้กำกับการ

 

สถานีตำรวจภูธรหนองจอก   98   หมู่ที่ 5   ตำบลหนองจอก     อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   76130     โทร. 032-452452-3
www.njork.police7.go.th    E-mail : nongjork.royalthaipolice.go.th