ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-452452

หน้าหลัก ประวัติสถานี แผนที่ ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ บุคคลากร การคมนาคม อาณาเขตติดต่อ ติดต่อเรา
 

ติดต่อสถานี

เลขที่  98  หมู่ที่  5  ตำบลหนองจอก  อ.ท่ายาง  จ.เพชรบุรี 

โทร   032-452452    โทรสาร  032-452453

e-mail   :   nongjork@royalthaipolice.go.th 

ผู้ดูแลเว็บไซต์      su.thatree@police.go.th

กระดานข่าว สภ.หนองจอก  http://nongchokpolicestation.thaimeboard.com/

  

https://twitter.com/nongchok_police

 

เว็บไซต์ สภ.หนองจอก

ร้องเรียน แจ้งเบาะแส

ติดต่อ สภ.หนองจอก

 

สถานีตำรวจภูธรหนองจอก   98   หมู่ที่ 5   ตำบลหนองจอก     อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   76130     โทร. 032-452452-3
www.njork.police7.go.th    E-mail : nongjork.royalthaipolice.go.th