ยินดีต้อนรับเข้าสู่เว็บไซต์ สถานีตำรวจภูธรหนองจอก อำเภอท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี โทร. 032-452452

หน้าหลัก ประวัติสถานี แผนที่ ที่ตั้ง วิสัยทัศน์ บุคคลากร การคมนาคม อาณาเขตติดต่อ ติดต่อเรา
 

งานมวลชนสัมพันธ์ สถานีตำรวจภูธรหนองจอก

ชมส. หรือ ชุมชนและมวลชนสัมพันธ์ เป็นอีกหนึ่งกิจกรรมหลักที่ทุกสถานีตำรวจ จะต้องทำโดยมีงบประมาณจาก ตร. ลงมาที่หน่วยในแต่ละปีไม่น้อย ทั้งเบี้ยเลี้ยงและน้ำมัน เพื่อให้เจ้าหน้าที่ตำรวจได้ใกล้ชิดกับชุมชน ประชาชนมากขึ้น สามารถเข้าใจปัญหา ความต้องการของพี่น้องประชาชนในเรื่องที่ตำรวจสามารถเข้าไปดำเนินการแก้ไขให้ได้อย่างเป็นรูปธรรม

 

สถานีตำรวจภูธรหนองจอก  

98   หมู่ที่ 5   ตำบลหนองจอก     อำเภอท่ายาง  จังหวัดเพชรบุรี   76130     โทร. 032-452452-3

www.njork.police7.go.th    E-mail : nongjork.royalthaipolice.go.th